Sety - Údržba - Výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór.