Potlačená - Údržba - Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.